مسابقه بین المللی طراحی porada

میز تعاملی The Interactive Table   PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2013 طرح پیشنهادی گروه طراحی: مهدی مهدوی،نوشین رضوانیه،علی میر محمدی   نتایج مسابقه: http://porada.it/#/2014/porada-international-design-award-2013-proclamati-i-sei-vincitori_it_0_6_1109.html
/ 0 نظر / 75 بازدید

طراحی و ساخت

طراحی روشنایی lighting Design     گزارش اختصاصی از مسابقه دو روزه طراحی و ساخت روشنایی http://idreporter.ir/special-news/item/1373-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
/ 1 نظر / 37 بازدید

کارگاه و سخنرانی آرمین دانشگر

PLAY TEHRAN       FORM AND DEFORMITY   http://ceat.ir/fa/pages/sp573408/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-PLAY-TEHRAN-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1.html با حضور آرمین دانشگر استاد معماری دانشگاه وین اتریش، دانشجویانی از سراسر کشور در کارگاهی سه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 38 بازدید
آذر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
4 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست