آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٩
 

پروژه های دانشجویی معماری _12

Projects of architectures students_12

 

طراحی معماری 5

دانشجو:ابراهیم روحی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری نیمسال دوم 88-89

استاد راهنما:دکتر وزیری

طراحی مجتمع مسکونی_200 واحدی

 

 


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٩
 

پروژه های دانشجویی معماری_١١

Projects of architectures students_11

 

طراحی معماری 5

دانشجو: مهدی مهدوی

گروه معماری دانشگاه  غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی مهندسی معماری نیمسال دوم 88-89

استاد راهنما:دکتر وزیری

طراحی مجتمع مسکونی_200 واحدی

 

span style=


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٧
 

پروژه های دانشجویی معماری_١٠

Projects of architectures studens_10

 

طراحی معماری 5

دانشجو:بابک آهنگر عزیزی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفائی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی مهندسی معماری نیمسال دوم 88-89

استاد راهنما:دکتر وزیری

طراحی مجتمع مسکونی_200 واحدی

 

 


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٧
 

پروژه های دانشجویی معماری_٩

Projects of architectures students_9

 

طراحی معماری 5

دانشجو:جعفر نعمتی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفائی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری_نیمسال دوم 88-89

استاد راهنما:دکتر گسیلی

طراحی مجتمع مسکونی_ 40 واحدی

 


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦
 

پروژه های دانشجویی معماری_7

projects of architectures students_7

 

طراحی معماری 4

دانشجو:بابک آهنگر عزیزی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

استاد راهنما:دکتر وزیری

طراحی بیمارستان_75تخته خوابی

 


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦
 

پروژه های دانشجویی معماری_۶

projects of architectures students_6

 

طراحی معماری 4

دانشجو:جعفر نعمتی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

استاد راهنما:دکتر وزیری

طراحی بیمارستان_75 تخته خوابی

 


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٧
 

پروژه های دانشجویی معماری_۵

Projects of architectures students_5

 

طراحی معماری 3

دانشجو:بابک آهنگر عزیزی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

استاد راهنما:دکتر گسیلی

طراحی کتابخانه_منطقه ای

 

 

 

src=


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٥
 

پروژههای دانشجویی معماری_4

projects of architectures students_4

 

 

طراحی معماری3

دانشجو مهدی مهدوی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

استاد راهنما:دکتر گسیلی

طراحی کتابخانه_ منطقه ای

 


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٥
 

پروژه های دانشجویی معماری_3

projects of architectures students_3

 

طراحی معماری 3

دانشجو:جعفر نعمتی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

استاد راهنما:دکتر گسیلی

طراحی کتابخانه_منطقه ای

 

http://archspace.persiangig.com/image/porozhehay daneshgah sabalan/nemati tarh3/2.jpg


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٥
 

پروژه های دانشجویی معماری_2

projects of architectures students_2

 

طراحی معماری3

دانشجو:ساناز بیوک آقازاده

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

استاد راهنما:دکتر وحید وزیری

طراحی سینما

 


 
 
آموزش معماری
نویسنده : مهدی مهدوی - ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٥
 

پروژه های دانشجویی معماری_1

projects of architectures students_1

 

 

طراحی معماری2

 دانشجو:مهدی مهدوی

گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی سبلان_اردبیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری

استاد راهنما:دکتر وحید وزیری

طراحی مدرسه ابتدائی